• Pravno sporočilo
 

Vsebine, objavljene na www.kostomaj.info, so last podjetja Koštomaj. in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez dovoljenja podjetja Koštomaj. Podjetje Koštomaj ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

Podjetje Koštomaj si pridržuje pravico do sprememb vsebin objavljenih na spletni strani www.kostomaj.info.

Na določenih mestih spletne strani www.kostomaj.info bo podjetje Koštomaj zbiralo osebne podatke uporabnikov (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-mail naslov), o čemer bo uporabnik obveščen in bo lahko te podatke prostovoljno posredoval. Podjetje Koštomaj jamči, da bodo na ta način zbrani podatki namenjeni izključno uporabi podjetja Koštomaj in se ne bodo predali v roke tretji osebi ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni.